Loading...

Học bổng dành cho bậc cử nhân

State Scholar Plus Scholarship

  • Đối tượng: sinh viên năm nhất nhập học vào học kì mùa thu
  • Giá trị học bổng: lên đến $100,000 (trong 4 năm)
  • Yêu cầu: SAT 1300 hoặc ACT 28 trở lên
  • Hạn nộp học bổng: 15/11/2021

Tìm hiểu ngay về trường Đại học Depaul và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng dành cho bậc cử nhân và sau đại học

Academic Scholarships and DePaul Grants

  • Đối tượng: Sinh viên nhập học
  • Giá trị học bổng: $15,000 – $24,000/ năm (có thể gia hạn)
  • Yêu cầu: IELTS 6.5 trở lên, GPA 3.5 trở lên
  • Hạn nộp hồ sơ:  Trước ngày 15/11

Học bổng dành cho bậc cử nhân, dự bị thạc sỹ và thạc sỹ

DePaul-sponsored study abroad programs

  • Giá trị học bổng: $1,000 – $5,000
  • Hạn nộp học bổng: 01/02 cho học kì mùa hè, 01/05 cho học kì mùa đông, 01/11 cho học kì mùa xuân

Ngoài ra còn có các học bổng giá trị khác tuỳ thuộc vào hồ sơ của sinh viên.