Loading...

Học bổng dành cho bậc cử nhân và sau đại học

Academic Scholarship: Hawk International Scholarship

  • Đối tượng: bậc cử nhân và sau đại học
  • Giá trị học bổng: $10,000 – $23,000
  • Yêu cầu: IELTS tối thiểu 6.5 (hoặc TOEFL, Duolingo với số điểm tương đương), bảng điểm, bằng cấp tốt nghiệp cấp 3 (dành cho bậc cử nhân) và GPA 3.45 trở lên cùng phỏng vấn với  trường.

Tìm hiểu ngay về trường Đại học Hartford và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng dành cho bậc dự bị thạc sỹ và thạc sỹ

Graduate Scholarship

  • Đối tượng: Dự bị thạc sỹ và thạc sỹ
  • Giá trị học bổng: $1,200 – $4,800 hoặc full tuition
  • Yêu cầu: Phỏng vấn đầu vào, bằng tốt nghiệp, IELTS tối thiểu 6.5 trở lên (hoặc TOEFL, Duolingo có giá trị tương đương)
  • Hạn nộp hồ sơ: Nhập học vào học kì mùa thu