Loading...

Học bổng dành cho bậc cử nhân

Melbourne International Undergraduate Scholarship

Dành cho học sinh Việt Nam đang học lớp 12, hết 12 hoặc đang năm 1- 2 đại học, muốn học Cử nhân tại trường:

  • 10.000 AUD- cấp 1 lần/ toàn khóa;
  • 20.000 AUD- cấp 1 lần/ toàn khóa;
  • 50% học phí/ cấp cho toàn khóa học;
  • 100% học phí/ cấp cho toàn khóa học.

Học bổng dành cho bậc sau đại học

Global Graduate Merit Scholarship

Giá trị học bổng: 25% – 50% học phí dành cho các sinh viên đăng kí chương trình thạc sỹ tín chỉ tại Khoa Kinh doanh & Kinh tế Đại học Melbourne (các khóa học: Bachelor of Commerce, MBA, Executive MBA, Senior Executive MBA, Master of Analytics Management/ Business Analytics/ Marketing/ Management/ International Business, Graduate Research…

Xem chi tiết tại đây

Graduate Research Scholarships/ Research Training Programs Scholarship:

Học bổng toàn phần đến 110.000 AUD, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, phí bảo hiểm OSHC và trợ cấp, dành cho chương trình thạc sỹ nghiên cứu và tiến sỹ.

Tìm hiểu ngay về trường Đại học Melbourne và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng chuyển tiếp từ Trinity College lên trực tiếp Melbourne University

Học bổng bậc Dự bị đại học tại Trinity College

Giá trị học bổng: 25% – 50% học phí/ cấp cho toàn khóa học.

Học bổng dành cho sinh viên hoàn thành chương trình Dự bị đại học tại Trinity College và chuyển tiếp lên University of Melbourne

  • Học bổng 10.000 AUD- cấp 1 lần/ toàn khóa;
  • 50% học phí/ cấp cho toàn khóa học;
  • 100% học phí/ cấp cho toàn khóa học.