Loading...

Học bổng dành cho chương trình cử nhân

International Entrance Scholarships

 • Đối tượng: 1 năm đầu tiên cho chương trình cử nhân
 • Gía trị học bổng: 10,000 CAD (gồm 20 suất)
 • Hạn nộp học bổng: Trước 15/03/2022
 • Yêu cầu: GPA 86% trở lên, IELTS 6.5 trở lên (ko band nào dưới 6.0)

Tìm hiểu ngay về trường Đại học Victoria và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng chương trình cử nhân dành cho sinh viên Việt Nam

President’s Vietnam Scholarships

 • Đối tượng: Học sinh đến từ VN có thành tích học tập xuất sắc tham gia chương trình cử nhân tại Đại học Victoria năm đầu tiên
 • Giá trị học bổng: 10,000 CAD (gồm 3 suất)
 • Hạn nộp học bổng: Trước 15/03/2022

Học bổng chương trình cử nhân dành cho Tú Tài Quốc Tế

International IB Scholarships

 • Đối tượng: cử nhân
 • Giá trị học bổng: Minimum 2,500 CAD
 • Hạn nộp học bổng: Trước 15/03/2022
 • Yêu cầu: Tối thiểu 32 điểm Tú Tài Quốc tế