Loading...

Học bổng dành cho bậc cử nhân

SFU International Undergraduate Scholars Entrance Scholarships

Chương trình Học bổng Đầu vào Học bổng Đại học SFU (USES) được thiết kế để thu hút và thu hút các học sinh trung học có những đóng góp tốt trong trong học tập và cộng đồng.

+ Đối tượng: sinh viên nhập học trong nước và quốc tế

+ Giá trị học bổng: $7,000 CAD – $120,000 CAD

+ Điều kiện nhận học bổng: GPA 9.0 trở lên hoặc 31 điểm bằng tú tài quốc tế

+ Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2021 – 15/12/2021 cho học kì mùa thu

Tìm hiểu ngay về Simon Fraser University và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng dành cho bậc cử nhân và sau đại học

SFU Entrance Awards & Bursaries

  • Đối tượng: sinh viên nhập học chương trình cử nhân và sau đại học
  • Giá trị học bổng: $3,000 – $3,500 CAD
  • Điều kiện nhận học bổng: GPA 8.0 trở lên
  • Hạn nộp hồ sơ: 01/2021 cho học kì mùa thu 2022

Ngoài ra còn có các học bổng giá trị khác tuỳ thuộc vào hồ sơ của sinh viên khi nộp*

Academic Distinction Scholarship

  • Đối tượng: sinh viên có thành tích xuất sắc trong khoá học (5 suất)
  • Giá trị học bổng: $1,000CAD
  • Hạn nộp hồ sơ: 01/2021 cho học kì mùa thu 2022

Ngoài ra còn có các học bổng giá trị khác tuỳ thuộc vào hồ sơ của sinh viên.