Loading...

Học bổng dành cho bậc cử nhân và sau đại học

Trent University Entrance Scholarships

Tất cả sinh viên nộp vào trường Đại học Trent đều có thể được trao học bổng dựa trên điểm trung bình của thành tích học tập. Học bổng từ 1,000 – 3,000 CAD và không gia hạn, chia thành 2 phần giữa học kì mùa thu và mùa đông đầu tiên. Học bổng entrance có thể kết hợp với học bổng Trent International Scholarships & Awards. Cụ thể như sau:

95%+ $3,000
90 – 94% $2,500
85 – 89% $1,500
80 – 84% $1,000

Tìm hiểu ngay về Trent University và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Trent University Entrance Scholarships

  • Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thành tích học tập và phục vụ cộng đồng xuất sắc
  • Giá trị học bổng: $2,000 – $27,000 CAD/năm (không bao gồm nhà ở)
  • Hạn nộp học bổng: 15/02/2022 cho học kì tháng 09/2022

 Ngoài ra còn có các học bổng giá trị khác tuỳ thuộc vào hồ sơ của sinh viên khi nộp*

Điều kiện xin học bổng

Điều kiện dành cho Trent University Entrance Scholarships (Chương trình cử nhân và sau đại học)

Bằng cấp

Tốt nghiệp Phổ thông trung học (Chương trình Cử nhân)
Tốt nghiệp trường Cao đẳng hoặc Đại học (Chương trình sau đại học)

GPA

Điểm GPA trung bình 7.0 trở lên

Trình độ ngoại ngữ

IELTS 6.5 trở lên, không band nào dưới 6.0 (hoặc TOEFL, Duolingo tương đương)