Loading...

Học bổng dành cho bậc dự bị đại học

Monash College Grants

Học bổng trị giá 20% học phí mỗi semester cho các khóa học dự bị đại học/ cao đẳng tại Monash College, cụ thể:

 • Diploma Trimester 3 2021 (Oct, 2021)
 • Diploma Trimester 1 2022 (Feb 2022)
 • MUFY Standard January 2022
 • MUFY intensive February 2022
 • MUFY Extended February 2022

Monash Business School International Pathway Scholarship

Trị giá $6,000/ năm,  dành cho sinh viên hoàn thành Dự bị Đại học (MUFY) và học lên cử nhân tại Monash Business School;

Monash University

Tìm hiểu ngay về trường Đại học Monash và các ngành học tại trường cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Học bổng dành cho bậc cử nhân

Monash International Leadership Scholarship

Trị giá 100% học phí mỗi năm học, dành cho sinh viên chương trình Cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ.

Chỉ có 4 suất học bổng mỗi năm, yêu cầu ứng viên có thành tích học tập xuất sắc, tiếng Anh tốt, có nhiều hoạt động nổi bật, ứng viên cần nộp bài luận cá nhân (500 từ), nói rõ tiềm năng lãnh đạo và có thể trở thành đại sứ SV cho Đại học Monash.

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Dự định đăng ký học toàn thời gian đại học hoặc sau đại học (khóa học) tại đại học Monash ở Úc.
 • Đã nhận được thư nhập học của đại học Monash
 • Không phải là người nhận bất kỳ học bổng, trợ cấp hoặc ưu đãi tài chính nào khác do Đại học Monash tài trợ hoặc được tài trợ bởi các cơ quan / tổ chức khác.

Lưu ý, những sinh viên sau đây không đủ điều kiện để đăng ký học bổng này:

 • Sinh viên đang học tại Úc Lớp 12. Tuy nhiên, nếu bạn là cá nhân xuất sắc, bạn vẫn có thể nhận được học bổng này
 • Sinh viên theo học Cử nhân Khoa học Y tế và Tiến sĩ Y khoa hoặc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).
 • Sinh viên trong các chương trình Pathway của Monash (ví dụ: Cao đẳng Monash và Dự bị Đại học Monash).
 • Sinh viên chuyển từ cơ sở khác của Monash hoặc nộp đơn vào Monash từ một trường Đại học khác của Úc.

Monash International Merit Scholarship

Trị giá $10,000 mỗi năm học, dành cho sinh viên chương trình Cử nhân hoặc Thạc sỹ tín chỉ.

Yêu cầu ứng viên có thành tích học tập xuất sắc, tiếng Anh cao, có nhiều hoạt động nổi bật, ứng viên cần nộp bài luận cá nhân (500 từ), nói rõ tiềm năng lãnh đạo và có thể trở thành đại sứ SV cho Đại học Monash.

Học bổng Grant: trị giá $10,000 cho năm học đầu tiên của chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ

Information Technology Industry-Based Learning Placement Scholarships

Trị giá $18,000 (22 tuần thực tập với một trong các đối tác của Khoa CNTT Monash) dành cho sinh viên đang học toàn thời gian các chương trình Cử nhân:

 • Business Information System
 • Computer Science
 • Computer Science Advanced (Honours)
 • Information Technology
 • Information Technology and Systems
 • Software Engineering (Honours)
 • Hoặc bất kỳ chương trình double degree nào với 1 trong các ngành học trên.

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Trị giá 25-50% học phí dành cho chương trình Bachelor of Pharmacy (Honours) hoặc Bachelor of Pharmacy (Honours)/Master of Pharmacy. Chỉ có 4 suất, cạnh tranh quốc tế.

Engineering International Undergraduate Excellence Scholarships 2020 (đã hết hạn)

Trị giá $10,000 mỗi năm học (tổng trị giá lên đến $40,000)

Dành cho sinh viên học chương trình Bachelor of Engineering (Honours), nhập học năm 2020/ 2021

Yêu cầu:

 • Điểm GPA lớp 12 đạt 9.0/10 trở lên
 • IELTS 6.5 trở lên (không band nào dưới 6.0)

Học bổng dành cho bậc sau đại học

Monash Law Master International Scholarship

Trị giá đến $20,000 cho năm học đầu tiên của chương trình: Master of Laws/ Masters of Legal Studies;