Loading...

Ngành Kế Toán (Accounting) Là Gì?

Kế toán là quy trình ghi nhận lại các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp. Nhân viên kế toán sẽ có nhiệm vụ thu thập, sắp xếp, phân tích và báo cáo các dữ liệu theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực của ngành kế toán.

accounting-du-hoc-bubo-2
Việc Làm Trong Ngành Kế Toán
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán pháp lý
 • Kế toán thuế
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán viên
 • Nhân viên ngân hàng

Thị trường lao động và mức lương ngành Kế Toán

Tuỳ theo mỗi quốc gia và sự phát triển kinh tế của từng quốc gia sinh viên tốt nghiệp sẽ có hệ số lương khác nhau. Theo thống kê sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân accounting tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Canada, Mỹ hoặc Úc có thể đạt mức lương trung bình khoảng 50.000 USD/năm.

Đối với sinh viên nếu tiếp tục học lên bậc cao hơn đại học và có bằng CPA (Certified Public Accountants), mức lương có thể giao động từ 73.800 USD – 124.000 USD/năm. Thường những ai có bằng CPA sẽ được hưởng mức lương cao hơn, từ 5-15% so với những người không có bằng CPA.

Tại Canada, kiểm toán viên và kế toán tài chính thuộc nhóm ngành NOC1011. Mức lương giao động từ $19.5 CAD/giờ – $57.69 CAD/giờ và ngành này dự kiến sẽ cần 79.600 lao động do nhu cầu phát sinh từ việc mở rộng kinh doanh và nhu cầu thay thế nhân sự (Theo Jobbank Canada)

Tại Ireland, nhân viên làm việc trong lĩnh vực Accounting & Finance sẽ hưởng mức lương từ $39.600 EUR/năm – $79.600 EUR/năm. (Theo salaryexplorer)

Một người muốn đạt được mức lương tốt trong ngành Accounting ngoài bằng tốt nghiệp tại các trường Cao Đẳng/Đại học thì sẽ cần bổ sung thêm các chứng chỉ sau:

 • ACCA: The Association of Chartered Certified Accountants
 • Chứng chỉ CPA: Certified Public Accountants
 • Chứng chỉ CIA: Chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Công chứng
 • Chứng chỉ CFA: Chartered Financial Analyst
 • Chứng chỉ CIMA: Chartered Institute of Management Accountants

Công việc của Kế Toán Viên bao gồm những gì?

Tuỳ vào cấp độ lớn nhỏ của một doanh nghiệp cùng vị trí chức vụ của một nhân viên trong bộ phận kế toán sẽ có những chức năng và nhiệm vụ riêng biệt. Nhìn chung công việc của một người kế toán sẽ bao gồm:

 • Ghi chép các hoạt động tài chính của công ty
 • Kiểm tra sổ sách liên quan đến Accounting
 • Lập chứng từ về tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính
 • Lập báo cáo về tình trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí và doanh thu của công ty để tham mưu cho ban lãnh đạo
 • Kiểm tra các điều khoản có liên quan đến vấn đề tiền bạc trong các hợp đồng để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công ty.

Ai Phù Hợp Với Ngành Kế Toán?

Công việc kế toán là hoạt động liên quan nhiều tới các số liệu của công ty, kế toán viên sẽ chịu trách nhiệm cho tình hình tài chính của công ty mình. Do đó, công việc kế toán sẽ cần cá nhân có khả năng chú ý đến các chi tiết và xử lí lượng lớn dữ liệu trong cùng một thời điểm. Những kỹ năng chính cần phải có của một người muốn học ngành kế toán và trở thành kiểm toán viên tương lai:

 • Đam mê toán học
 • Yêu thích những con số
 • Kỹ năng tin học văn phòng tốt
 • Trung thực, cẩn thận
 • Khả năng bảo mật thông tin
 • Chịu áp lực tốt
 • Kỹ năng mềm giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp

Đam mê toán học
Yêu thích những con số

Trung thực và cẩn thận
Khả năng bảo mật thông tin

Kỹ năng mềm giao tiếp với khách hàng

Các Trường Đào Tạo Ngành Kế Toán Hàng Đầu

Bạn có nhận thấy những đặc điểm trên ở bản thân mình? Nếu có thì Ngành Kế Toán có thể là ngành nghề tương lại của bạn đấy!

Cùng tìm hiểu các trường đào tạo Kế Toán tại Canada, Mỹ và Úc ngay bên dưới!

Các Trường Đào Tạo Ngành Kế Toán

Chọn trường để tìm hiểu yêu cầu đầu vào và học phí!